Contact Your Service Advisor

EXPRESS LANE 

 
Tallia Yates
 

 
Jose Cabrera
503-526-1513
Text talliayates to 37483
Mon-Wed: 7:00 a.m. to 6:00 p.m503-526-1513
Text josecabrera to 37483
 Thursday, Friday
7:00 a.m. to 6:00 p.m.
Saturday: 8:00 a.m to 5:00 p.m.
 
 SERVICE ADVISORS
 

Aaron Newton 

John Retzlaff

Darien McKnight
503-526-1548
Text aaronnewton to 37483
Mon-Fri: 7:00 a.m. to 6:00 p.m.
503-526-1588
Text johnretzlaff to 37483
 Mon-Fri: 7:00 a.m. to 6:00 p.m.
503-526-1522
T
ext darienmcknight to 37483
Mon-Fri: 8:00 a.m. to 6:00

Mike McGrain  

Iain Mackintosh

503-526-1550
Text mikemcgrain to 37483
Monday: 7:00 am to 5:00 pm
Tues. & Wed: 7:00 am to 3:30
Thurs. & Fri: 7:00 am to 5:00 p.m.
503-526-1546
Text iainmackintosh to 37483
Mon-Fri: 7:00 a.m. to 6:00 p.m.
 

; ;